دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

PMBOK 7 EDITION

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 48:00ساعت

کد : 4004

توضیحات مبلغ :

محتوای دوره:

Introduction

A System for Value Delivery 

Project Management Principles

Be a Diligent, Respectful, and Caring Steward

Create a Collaborative Project Team Environment

Effectively Engage with Stakeholders

Focus on Value

Recognize, Evaluate, and Respond to System Interactions

Demonstrate Leadership Behaviors

Tailor Based on Context

Build Quality into Processes and Deliverables

Navigate Complexity

Optimize Risk Responses

Embrace Adaptability and Resiliency

Enable Change to Achieve the Envisioned Future State

Project Performance Domains

Stakeholder Performance Domain

Team Performance Domain

Development Approach and Life Cycle Performance Domain

Planning Performance Domain

Project Work Performance Domain

Delivery Performance Domain

Measurement Performance Domain

Uncertainty Performance Domain

Tailoring

Models, Methods and Artifacts

شرایط دوره:

ترجيحا دارا بودن مدرك كارشناسي و آشنايي اوليه با مفاهيم مديريت پروژه