دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 27,250,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 25

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

توضیحات:

در راستای تکامل مدیریت بحران­‌ها و وقفه­‌های کسب و کار و بر مبنای بهترین تجارب منتشره، سری استاندارد ISO 22300 به عنوان یکی از مطلوب­ترین الگوها برای استقرار سیستم مدیریتی مرتبط حاصل شده است.

در این دوره ضمن بیان لزوم حرکت در راستای مدیریت تداوم کسب و کار و مزایای حاصل از آن، به تاریخچه و روند توسعه استانداردهای مرتبط اشاره و تشریح کامل الزامات استاندارد ISO 22301:2019 و تعامل آن با استانداردهای مرتبط و نیز فرآیندهای ایجاد، پیاده‌­سازی، پایش، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت تداوم کسب وکار پرداخته می­‌شود. این دوره، برای بخش‌­های مختلف سازمان­‌های خصوصی و دولتی، سنگ بنای اولیه در راستای مدیریت وقفه­‌های احتمالی کسب و کار و پیش­بینی راه حل­‌های تداوم کسب و کار و تمرین مفاهیم آن برای آمادگی در شرایط بحران را فراهم می­نماید.

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم تداوم کسب وکار و ضرورت آن

آشنایی با استانداردهای مرتبط با تداوم کسب و کار

تشریح الزامات استاندارد  ISO 22301:2019

تشریح تعامل با استانداردهای مرتبط

آشنایی با نحوه پیاده­‌سازی و مستندسازی بخشی از سیستم

آشنایی با فرآیند اخذ گواهینامه سیستم

کارگاه­‌های عملی در درک مفاهیم مختلف بیان شده