دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 27,250,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 24

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

توضیحات:

در راستای تکامل رویکردی به نام " خدمات فناوری اطلاعات" و بر مبنای بهترین تجارب منتشره به ویژه کتابخانه فناوری اطلاعات (ITIL)، سری استاندارد بین­المللی ISO/IEC 20000 به عنوان یکی از مطلوبترین الگوها برای استقرار سیستم مدیریتی مرتبط حاصل شده است. در این دوره ضمن بیان لزوم حرکت در راستای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مزایای حاصل از آن، به تاریخچه و روند توسعه استاندارد اشاره و به تشریح کامل الزامات استاندارد ISO/IEC 20000-1:2018 و تعامل آن با استانداردهای مرتبط و نیز فرآیندهای ایجاد، پیاده­‌سازی، پایش، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات پرداخته می­‌شود.

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم خدمات فناوری اطلاعات و ضرورت آن

آشنایی با استانداردهای مرتبط با خدمات فناوری اطلاعات

تشریح الزامات استاندارد  ISO/IEC 20000-1:2018

آشنایی با نحوه پیاده­‌سازی و مستندسازی بخشی از سیستم

آشنایی با فرآیند اخذ گواهینامه سیستم

کارگاه­‌های عملی در درک مفاهیم مختلف بیان شده