دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 18,530,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 23

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

توضیحات:

در این دوره، با تشریح کامل مفاهیم مدیریت مخاطرات، با بیان مفاهیم مرتبط براساس استانداردهای ISO 31000:2018 و ISO 27005:2018 مفاهیم مرتبط با شناسایی و ارزیابی و نحوه تحت کنترل در آوردن مخاطرات و تأثیرات آن بر امنیت اطلاعات می­‌شود. همچنین در کارگاه­‌های آموزشی مختلف با تمرین و کار عملی بر خواسته­‌های مختلف استاندارد و مدیریت مخاطرات، به درک بهتر از سیستم کمک خواهد شد.

محتوای دوره:

تشریح مفاهیم مدیریت مخاطرات در استاندارد ISO 31000:2018

تشریح مفاهیم مدیریت مخاطرات در استاندارد ISO 27005:2018

کارگاه­‌های عملی در حوزه مدیریت مخاطرات

پیش نیاز دوره: مبانی و تشریح الزامات ISO27001