دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

مبلغ نهایی : 25,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 40116

توضیحات مبلغ :

چیستی مدل کسب و کار در یک نگاه

مقدمه

مدل کسب و کار / استراتژی / طرح کسب و کار

ویژگی‌های مدل کسب و کار

رویکرد نظام یافته در مدل‌سازی کسب و کار

رویکردهای مختلف به مدل کسب و کار

 برخی مولفه‌های کلیدی و اصول مشترک

مسیر خلق و توسعه ارزش

چرخه عمر کسب و کار بنگاه

بررسی و ارزیابی عملکرد مدل کسب و کار بنگاه

فرسودگی کسب و کار

معرفی بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)

جمع‌بندی