دوره هــای آمــوزش مجــازی و حضـوری شـرکت مشـاوره مدیریت میــــر

نرم‌افزار PLS-CADD

نوع دوره حضوری یا آنلاین

مبلغ نهایی : 38,150,000 ريال

نوع دوره : حضوری یا آنلاین

ظرفیت باقیمانده: 15

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

کد : 3

توضیحات مبلغ : مبلغ فوق با احتساب 9% ارزش افزوده در نظر گرفته شده است

  • آشنایی با کلیات طراحی و معرفی نرم‌افزار
  • ورود اطلاعات نقشه‌برداری در نرم‌افزار، ایجاد سطح زمین و تعیین مسیر خط
  • ورود اطلاعات مربوط به معیارهای طراحی
  • تعریف هادی و پایه‌های مورد استفاده در نرم‌افزار
  • پایه‌گذاری و سیم‌کشی به روش دستی و خودکار (spotting optimum)
  • محاسبات مهندسی
  • معرفی ماژول PLS-CAAD/LITE
  • انجام شبیه‌سازی و رفع اشکال